Rreth Nesh

Kompania “EuroGjici” Security shpk, administrohet nga Z.Lavdrim GJICI

Ekrijuar në vitin 2001, ajo është shndëruar në një nga shoqëritë e mirënjohura për profesionalizmin, korrektësoinë dhe përkushtimin në përmbushjen e detyrimeve ndaj kontraktuesve potencialë. Ajo është licencuar nga Ministria e Brendëshme me Licensat 1.3 A dhe licencën e kategorisë 1.3 B, për shoqërimin e vlerave monetare ose sendeve të çmuara gjatë transportit të tyre, sipas ligjit Nr.8770 date.19.04.2001

Në Qershor 2008, “EuroGjici” Security u certifikua me standardin ISO 9001:2008 “Certified “Quality Management System“:
“DESIGN AND PROVISION OF SECURITY GUARD SERVICES (VALUABLES TRANSPORTATION AND ESCORT, FIXED GUARD AND PATROL, REMOTE ALARMS AND CCTV)”

 • Qëllimi ynë:

Të ofrojmë së bashku me partnerët; kompani ndërkombëtare e vendase, nga më të njohurat në fushën e teknologjisë; shërbime survejimi me kamera, sisteme të sigurisë e alarmit nga më të mirat në treg dhe të teknologjisë më të përparuar.

 • Misioni:

Ne jemi të vendosur të fokusohemi në kërkesat e bizneseve tuaja për vlerësim të vazhdueshëm të nevojave të sigurisë dhe të garantojmë shërbime profesionale me njerëz dhe jete për të kënaqur këto nevoja.

Shërbimet që ofrojmë:

 • Ruajtje e objekteve shtetërore e private
 • Sigurim fizik i jetës dhe pasurisë …
 • Mbrojtje nga konkurenca e pandershme
 • Mbrojtje nga falsifikimet në treg …
 • Ruajte e dyqaneve nga vjedhjet …
 • Ruajtje e shtëpive, kur pronarët largohen për një kohë të gjatë, etj…

 

 • Ruajtja e vlerave monetare gjatë transportit, është një shërbim i drejtuar kryesisht ndaj institucioneve bankare dhe financiare:
  • Analizën e lëvizjes dhe vlerësimin e shkallës së rrezikut
  • Organizmin e shërbimit të transportit me mjete të blinduara
  • Organizmin e shërbimit të grupit të shoqërimit