Rreth Nesh

Kompania “EuroGjici” Security shpk, administrohet nga Z.Lavdrim GJICI

Ekrijuar në vitin 2001, ajo është shndëruar në një nga shoqëritë e mirënjohura për profesionalizmin, korrektësoinë dhe përkushtimin në përmbushjen e detyrimeve ndaj kontraktuesve potencialë. Ajo është licencuar nga Ministria e Brendëshme me Licensat 1.3 A dhe licencën e kategorisë 1.3 B, për shoqërimin e vlerave monetare ose sendeve të çmuara gjatë transportit të tyre, sipas ligjit Nr.8770 date.19.04.2001

Në Qershor 2008, “EuroGjici” Security u certifikua me standardin ISO 9001:2008 “Certified “Quality Management System“:
“DESIGN AND PROVISION OF SECURITY GUARD SERVICES (VALUABLES TRANSPORTATION AND ESCORT, FIXED GUARD AND PATROL, REMOTE ALARMS AND CCTV)”

 • Qëllimi ynë:

Të ofrojmë së bashku me partnerët; kompani ndërkombëtare e vendase, nga më të njohurat në fushën e teknologjisë; shërbime survejimi me kamera, sisteme të sigurisë e alarmit nga më të mirat në treg dhe të teknologjisë më të përparuar.

 • Misioni:

Ne jemi të vendosur të fokusohemi në kërkesat e bizneseve tuaja për vlerësim të vazhdueshëm të nevojave të sigurisë dhe të garantojmë shërbime profesionale me njerëz dhe jete për të kënaqur këto nevoja.

Shërbimet që ofrojmë:

 • Ruajtje e objekteve shtetërore e private
 • Sigurim fizik i jetës dhe pasurisë …
 • Mbrojtje nga konkurenca e pandershme
 • Mbrojtje nga falsifikimet në treg …
 • Ruajte e dyqaneve nga vjedhjet …
 • Ruajtje e shtëpive, kur pronarët largohen për një kohë të gjatë, etj…

 

 • Ruajtja e vlerave monetare gjatë transportit, është një shërbim i drejtuar kryesisht ndaj institucioneve bankare dhe financiare:
  • Analizën e lëvizjes dhe vlerësimin e shkallës së rrezikut
  • Organizmin e shërbimit të transportit me mjete të blinduara
  • Organizmin e shërbimit të grupit të shoqërimit
iptv iptv iptv iptv iptv iptv iptv betnano giris betnano giris betnano giris betnano giris betnano giris betnano giris betnano giris betnano giris betnano giris betnano giris betnano giris